• +48 603 843 876
  • kontakt@awisniowski.pl

Rozwód z cudzoziemcem

Oferujemy pomoc prawną w prowadzenia rozwodów dotyczących małżeństw obywatela Polski z cudzoziemcem i posiadających miejsce zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Polskie sądy jako jedyne mają prawo do rozpoznawania spraw o rozwód, jeśli dotyczą one małżonków będących obywatelami polskimi i posiadających miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – jak czytamy w artykule 1103 (1) kodeksu postępowania cywilnego.

Warto wiedzieć, że można złożyć pozew do polskiego sądu w sytuacji, gdy:
  • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi;
  • ostatnie miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu mieli Państwo w Polsce lub chociaż jedno z małżonków nadal posiada miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce;
  • gdy małżonek zwany powodem ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce co najmniej od roku, licząc od daty wszczęcia postępowania;
  • małżonek będący powodem jest polskim obywatelem i od minimum sześciu miesięcy ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (bezpośrednio przed wszczęciem postępowania).

    Krajowa jurysdykcja obejmuje również orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi małżonków.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl