• +48 603 843 876
  • kontakt@awisniowski.pl

Rozwód a podatki

Rozwód nie polega na ograniczeniu Państwa odpowiedzialności za zaległości podatkowe małżonka względem urzędu skarbowego.

Jeśli dwie osoby są w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą się wspólnie rozliczać. Warunkiem jest wspólność majątkowa oraz złożenie odpowiedniego wniosku o wspólne opodatkowanie. Po rozwodzie, w czasie separacji czy w ramach umowy małżeńskiej małżonkowie tracą to prawo w dniu uprawomocnienia orzeczenia.

Zgodnie z art. 110 Ordynacji podatkowej rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych, które powstały podczas wspólności majątkowej do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym – czyli w praktyce do uprawomocnienia się wyroku.

Odpowiedzialność ta nie obejmuje jednak m.in. kosztów egzekucyjnych powstałych po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie czy odsetek za zwłokę – po szczegółowe informacje zapraszamy na spotkanie.

Warto pamiętać, że dopiero po dokonaniu podziału majątku rozwiedzionych małżonków, sąd ustali wartość wspólnego majątku oraz jego poszczególne składniki. Aby otrzymać informację o wysokości zaległości podatkowych byłego małżonka, można zawrócić się o wydanie zaświadczenia o zaległościach powstałych w czasie trwania małżeństwa do właściwego organu podatkowego.

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej – jak np. po uzyskaniu separacji albo rozwodu.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl