• +48 603 843 876
  • kontakt@awisniowski.pl

Pozew rozwodowy

Wyjaśniamy, jak i kiedy należy wnieść pozew rozwodowy, a także, co jest niezbędne do wypełnienia i złożenia pozwu.

W życiu zdarzają się sytuacje, w których decydujemy się na rozwód – osoba składająca pozew nazywana jest powodem, a jej małżonek – pozwanym.
Jak napisać pozew rozwodowy?
Małżeństwo można z różnych powodów rozwiązać, przygotowując i składając pozew rozwodowy w sądzie. Warto skorzystać ze wsparcia i doświadczenia adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, który szczegółowo omowi, jak należy napisać pozew rozwodowy, a także będzie reprezentował Klienta w sądzie.

Co obejmuje pozew rozwodowy?


Pozew rozwodowy powinien obejmować kilka istotnych elementów – jak m.in. oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew, określenie rodzaju pisma, wymienienie stron postępowania (szczegółowe dane), a także informację, czy powód wnioskuje o rozwód bez orzekania o winie, z winy jednej stron czy obu.

W pozwie powinna też znaleźć się informacja o wspólnym posiadaniu małoletnich dzieci, a także propozycja uregulowania sprawowania władzy rodzicielskiej, wskazanie miejsca zamieszkania, ustalenia kontaktów dzieci z drugim rodzicem, określenie wysokości żądanych alimentów.
Dodatkowo można też zamieścić wniosek o przesłuchanie świadka, powody, które przyczyniły się do rozstania i rozkładu pożycia itd. Każdy pozew wymaga indywidualnego potraktowania – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Jak złożyć pozew rozwodowy?


Przede wszystkim należy skompletować dokumenty – tj. pozew rozwodowy oraz oryginał aktualnego odpisu aktu małżeństwa, oryginały aktualnych odpisów aktów urodzenia dzieci oraz ew. inne wymienione w pozwie dokumenty. Należy też uiścić opłatę sądową wynoszącą 600 zł. Pozew oraz załączniki muszą być podpisane przez powoda – komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach można złożyć osobiście w sądzie lub wysłać listem poleconym.

Odpowiedź na pozew rozwodowy


Jeden komplet dokumentów sąd przekazuje pozwanemu lub pozwanej, wzywając go tym samym do odpowiedzi w terminie do 14 dni. Odpowiedź na pozew o rozwód musi zawierać datę, oznaczenie sądu i właściwego wydziału, adres sądu, sygnaturę akt oraz konkretny tytuł – „Odpowiedź na pozew o rozwód”. Powinna ona obejmować opinię pozwanego lub pozwanej na temat różnych kwestii – jak alimenty, orzeczenie o winie, opieka nad dzieckiem itd. – gdyż będą one poruszane podczas rozprawy rozwodowej.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl