• +48 603 843 876
  • kontakt@awisniowski.pl
Podział majątku i nieruchomości

Podział majątku i nieruchomości

Podczas rozwodu problemem jest często wspólny majątek małżeństwa, który wywołuje silne emocje i nieporozumienia. Warto udać się po wsparcie adwokata, który pomoże znaleźć kompromis.

Podczas postępowania rozwodowego należy dokonać m.in. podziału wspólnego majątku, jeśli nie spowoduje to zwłoki w prowadzonym postępowaniu. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych sąd może orzec o jego podziale w procesie rozwodowym – zwykle wtedy, gdy obie strony zawrą w tej kwestii porozumienie.

Jeśli wypracowanie kompromisu nie jest możliwe, należy złożyć do sądu wniosek z żądaniem podziału majątku wspólnego, jednak ważna jest też ocena, kto w jakim stopniu miał udział w powstaniu majątku wspólnego. Pod uwagę brany jest też udział w wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu.

Wniosek o podział majątku


Można żądać uznania nierównych udziałów w majątku z różnych powodów – są to między innymi rażące naruszanie obowiązków rodzinnych, doprowadzenie do ustania pożycia małżonków, wkład w utrzymywanie wspólnego domu i wychowywanie dzieci. Na tym etapie oraz w razie nieporozumień o składniki majątku, pomoc pełnomocnika może być niezwykle przydatna. Znaczenie ma zatem zarówno wykonywanie obowiązków domowych, jak i ich ew. ignorowanie.

Postępowanie sądowe o podział majątku to trudny proces, który często długo trwa – odbywają się przesłuchania świadków, biegły szacuje wartości składników majątku, przeprowadza się dowody z dokumentów itd. Sąd, biorąc pod uwagę racje obu małżonków, ma prawo podjąć decyzję za nich, jeśli nie są oni w stanie wspólnie ustalić odpowiadającego obu stronom rozwiązania, dlatego pomoc doświadczonego doradcy może być nieoceniona.

Podział nieruchomości


Ważną kwestią jest też wspólne mieszkanie lub dom małżonków. Często jest ono finansowane z wspólnie zaciągniętego kredytu. Zdarza się, że mimo rozstania małżonkowie nadal ze sobą mieszkają z powodów finansowych – można znaleźć optymalne rozwiązanie jeszcze na etapie postępowania o rozwód.

W wyroku rozwodowym sąd może wybrać jedno z następujących rozstrzygnięć – sąd może dokonać podziału fizycznego nieruchomości (podział geodezyjny, ewidencyjny) lub podziału prawnego (zmiana prawa własności). Sąd może też zdecydować o sposobie korzystania przez małżonków z mieszkania, jeśli podział fizyczny lub prawny nie były możliwe. Określi wtedy, z których pomieszczeń mogą obie strony korzystać.

Sąd może także przyznać prawo do lokalu jednemu z małżonków – wraz z obowiązkiem spłaty drugiego. Spłata kredytu hipotecznego dotyczy jednak nadal obu stron. Poza tym sąd ma prawo (art. 58 kodeksu rodzinnego) przyznać lokal jednemu małżonków, ale potrzebuje zgody drugiego małżonka, który nie będzie żądał wtedy lokalu zamiennego czy pomieszczenia zastępczego. Sąd ma prawo również zdecydować o eksmisji małżonka, który uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie – np. stosuje przemoc, nadużywa alkoholu, urządza imprezy itd.

Ważne, aby jak najwcześniej – już na etapie składaniu pozwu o rozwód – określić pożądany sposób rozstrzygnięcia kwestii mieszkaniowych. W razie braku zgodności obu stron, zwykle należy założyć osobną sprawę o podział majątku. Często najlepszym rozwiązaniem jest decyzja o sprzedaży albo wynajmie do niedawna wspólnej nieruchomości.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl