• +48 603 843 876
  • kontakt@awisniowski.pl

Mediator sądowy

Mediator może działać prywatnie lub pracować dla sądu – wtedy ma obowiązek składania protokołu z przeprowadzonych spotkań.

Rolą mediatora jest pomoc w nawiązaniu i prowadzeniu komunikacji między stronami i próba ustalenia kompromisu, który byłby zadowalający dla obojga uczestników spotkań mediacyjnych.

Spotkanie konsultacyjne poprzedzające mediacje


Mediacje mają wiele korzyści – przede wszystkim mogą zakończyć się porozumieniem, opracowaniem kompromisu i wyjaśnieniem nieporozumienia. Wyróżniamy różne rodzaje mediacji – m.in. rodzinne, cywilne, pracownicze i inne. Wszystkie jednam mają na celu wypracowanie korzystnego rozwiązania na drodze pokojowej i uniknięcie rozprawy sądowej. Mediator musi zaakceptować rozwiązanie spotkań, również brak porozumienia.

Wcześniej organizowane jest wstępne spotkanie konsultacyjne – na nim mediator poznaje obie strony konfliktu oraz główne tematy sporne. Dzięki temu łatwiej będzie mu usprawnić komunikację, której celem ma być opracowanie rozwiązania odpowiedniego dla obu stron, aby spotkania w sądzie nie były koniecznością.

Zwykle poruszane tematy to m.in. nieporozumienia rodzinne lub sąsiedzkie, jak spory o niewywiązanie się z umowy, konflikty dotyczące zapłaty, nieporozumienia z pracodawcą, podziały majątku itd. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa – nie ma prawa rozpowszechniać ani przekazywać pozyskanych informacji osobom trzecim.

Mediator działa prywatnie i sądowo


Można skorzystać z jego wsparcia z własnej woli lub zostać skierowanym na takie spotkania przez sąd. Co ważne, mediatora można wybrać – nawet jeśli sąd wyznaczył konkretną osobę.

Najważniejsze korzyści z mediacji:
  • szansa na opracowanie porozumienia, czyli pojednania się z drugą stroną sporu;
  • oszczędność czasu i pieniędzy, mniejszy stres;
  • zachowanie poprawnych lub naprawa relacji ze stroną konfliktu;
  • niższe obciążenie psychiczne i emocjonalne;
  • możliwość zaprezentowania argumentów;
  • możliwość swobodnego wypowiedzenia się i wyjaśnienia konfliktu;
  • szansa na uniknięcie procesu sądowego.


Kto może zostać mediatorem?


Każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 26 lat może zostać mediatorem w sprawach cywilnych – tj. rodzinnych, gospodarczych itp. Nie może być karana za umyślne przestępstwo. Liczy się także zdolność do budowania wypowiedzi, łagodzenia sporów i zarządzania konfliktem. W sprawach karnych i nieletnich uczestniczą jednak mediatorzy wpisani do wykazu opracowywanego przez prezesów sądów okręgowych.

Mediator sądowy a sędzia


Mediatorem nie może zostać sędzia – wyjątkiem są sędziowie nieaktywni zawodowo. Mediator sądowy nie pełni funkcji sędziego – rozstrzyganie sporu nie jest jego obowiązkiem. Powinien pozostać neutralny i bezstronny, nie brać stron żadnego z uczestników mediacji, nie oceniać, lecz łagodzić spory i ułatwiać znalezienie rozsądnego rozwiązania konfliktu.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl