• +48 603 843 876
 • kontakt@awisniowski.pl
Porady prawne

Porady prawne

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne – zapewniamy obsługę prawną klientom indywidualny, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej.

Nasza oferta obejmuje m.in. porady prawne, opracowywanie projektów umów i innych aktów prawnych, przygotowywanie opinii prawnych, a także reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania oraz urzędami. Świadczymy usługi w ramach stałego doradztwa prawnego, ale także pomoc prawną przy pojedynczych i indywidualnych zleceniach z prawa rodzinnego, administracyjnego i cywilnego.

Świadczone przez naszą kancelarie usługi doradztwa prawnego wyróżnia profesjonalizm oraz indywidualne podejście i zrozumienie potrzeb każdego Klienta, a także obrony Jego interesów w sposób honorowy, zdecydowany i odważny. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, staranność, najwyższy poziom merytoryczny i rzetelne wypełnianie obowiązków w trosce o najwyższe dobro Klienta – zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Adwokackiej.

Zapewniamy ścisłą współpracę z Klientem i bezpośredni kontakt z adwokatem prowadzącym daną sprawę, informowanie na bieżąco o postępach i stanie realizowanych zleceń, a także udzielanie porad w zrozumiały sposób.

Prawna analiza umów


 • opracowywanie i analiza umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • opiniowanie umów, udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • analiza i opracowywanie dokumentów dotyczącej spraw zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zakazu konkurencji, regulamin pracy itd.),
 • przygotowywanie i analiza dokumentów, regulaminów i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną i związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych,
 • analiza postanowień umowy deweloperskiej.


Odszkodowania


 • pomoc i doradztwo w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych,
 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki przy pracy,
 • zadośćuczynienie za krzywdę,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.


Prawo nieruchomości


 • kompleksowa obsługa prawna mająca na celu ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rzeczowego,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych odnośnie do nieruchomości (jak np. stwierdzenie zasiedzenia, eksmisja, zniesienie współwłasności nieruchomości itp.),
 • analiza postanowień umowy deweloperskiej,
 • prawo budowlane.


Prawo spadkowe
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o udział w spadku,
 • sprawy związane z wydziedziczeniem i niegodnością dziedziczenia,
 • sprawy o zachowek.


Reprezentacja przed sądem i organami administracji


 • przygotowywanie pism procesowych na różnych etapach postępowania (jak np. zawezwania do próby ugodowej, wezwania do zapłaty, pozwy itd.),
 • odpowiedzi na wniosek, apelacje, zażalenia, wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych, sprzeciwy i zarzuty od nakazu zapłaty,
 • zastępstwo procesowe w spawach zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja procesowa Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego przed sądem I oraz II instancji,
 • reprezentacja Klientów i pomoc prawna w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl