• +48 603 843 876
  • kontakt@awisniowski.pl

Pozew o alimenty

Zapewnienie dzieciom środków niezbędnych do utrzymania i edukacji to prawny obowiązek obojga rodziców – aż do momentu, kiedy mogą się usamodzielnić.

Warto wiedzieć, jakie są najważniejsze elementy pozwu o alimenty lub ich podwyższenie, aby przygotować pismo jak najlepiej.
Osoba na co dzień opiekująca się dzieckiem ma prawo złożyć do sądu wniosek o alimenty lub ich podwyższenie, jeśli druga strona nie chce uczestniczyć w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Pomocne jest wtedy wsparcie adwokata, który dokładnie wie, jak powinien zostać sformułowany taki pozew. Warto zlecić jego przygotowanie profesjonaliście, który posiada wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.

Praktyczne informacje


Wzór wniosku można pobrać w tym miejscu. Należy jednak traktować go jedynie poglądowo. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) strona składająca pozew o alimenty nie ponosi kosztów sądowych. W pozwie o alimenty można też zawrzeć wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Pozew o alimenty – co powinien zawierać?


Pozew o alimenty musi być kompletny i zawierać jak najwięcej ważnych dla sądu informacji. Należy podać dane osoby wnoszącej o przyznanie alimentów, dane pozwanego, dochodzoną kwotę miesięczną, termin i sposób płatności. Niezbędna jest także data i miejsce jego przygotowania, dane adresowe sądu właściwego sprawie alimentacyjnej oraz wydział.

Pozew o alimenty może też obejmować dodatkowe wnioski – na przykład o zasądzenie kosztów procesu od strony pozwanej kosztów.

Pozew o alimenty musi zawierać uzasadnienie


Kluczową częścią pozwu o alimenty jest uzasadnienie swojego żądania, czyli wykazanie potrzeb, a także określenie, jaki jest miesięczny koszt utrzymania dziecka – wydatki na wyżywienie, odzież, koszty mieszkania, leczenia, edukacji, koszt wakacji, rozrywek itd.
Należy udowodnić ponoszone wydatki – dowodami są odpowiednie załączniki, m.in. dokumenty, a także zeznania świadków. Pozew trzeba też własnoręcznie podpisać, inaczej nie zostanie rozpatrzony.

Pozew o podwyższenie alimentów


W sądzie można złożyć również pozew o podwyższenie alimentów, biorąc jednak pod uwagę potrzeby dziecka oraz finansowe możliwości drugiego rodzica. Należy wykazać, że potrzeby są obecnie inne niż wtedy, gdy sąd orzekał o wysokości alimentów. Może to być choroba i wyższe koszty leczenia, wyjazd na studia itd.

Powodem żądania podniesienia alimentów może być też inna sytuacja finansowa pozwanego – wzrost jego zarobków należy jednak przed sądem wykazać.

Wymagane dokumenty


Poza skompletowaniem dokumentów obowiązkiem składającego pozew jest także wskazanie świadków – mogą oni posiadać informacje na temat sytuacji finansowej rodzica czy jego uczestnictwa w wychowywanie dziecka.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z odpisem skróconego aktu urodzenia dziecka, kopiami rachunków (za wydatki związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka), zaświadczeniem o wysokości zarobków itd. Pomocne może też być zeznanie podatkowe z urzędu skarbowego.

Warto złożyć też wniosek o zabezpieczenie na czas odbywania się procesu – wtedy dziecko otrzymuje alimenty przed wydaniem wyroku.
Kancelaria A.Wiśniowski - Logo

Kancelaria A.Wiśniowski
50-127 Wrocław, ul. św. Mikołaja 56/57, lok. 109

© 2021 Kancelaria prawna, Adwokat A. Wiśniowski. Warunki użytkowania | Polityka cookies
Webdesign: dotCMS.pl